ติดตามพวกเราได้ที่ :
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

394

          ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมี ดร.นริศ ชัยสูตร, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, บุษบา  ดาวเรือง, สายทิพย์  มนตรีกุล ณ อยุธยา, สุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ และภาวิต จิตรกร พร้อมคณะกรรมการ บริษัทฯ ร่วมประชุม   ณ อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เมื่อวันก่อน