ติดตามพวกเราได้ที่ :
ลูกหว้า เอิร์น ชายธัช เชิญชวนประชาชนชมรายการพิเศษ เนื่องในวันสายใจไทย ประจำปี 2561

258

          ศิลปินแกรมมี่ ลูกหว้า – พิจิกา จิตตะปุตตะ, เอิร์น – สุรัตติกานต์  พรรคเจริญ และชายธัช – กิตติธัช แก้วอุทัย ศิลปินจากวงแชนซ์ ร่วมบันทึกเทปร้องเพลงการกุศล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการพิเศษ วันสายใจไทย “ใต้พระบารมีจักรีวงศ์” เนื่องในวันสายใจไทย ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อันสื่อถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศชาติ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจการของมูลนิธิสายใจไทยฯ และเชิญชวนบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ โดยจะออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561  เวลา 22.30 – 00.15 น. ทาง ททบ.5

          ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาห่วงใยในราษฎรของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้เสียสละชีพเพื่อชาติทุกคน  โดยเฉพาะราษฎรอาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ เช่น เพื่อนทหาร ตำรวจ ร่วมสมรภูมิ  โดยกำหนดให้ วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันสายใจไทย

News Update