ติดตามพวกเราได้ที่ :
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดงานแถลงข่าว "การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

603

          พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  และพลตรีหญิง  คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมแถลงข่าว  “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561” โดยมีนายแพทย์ขจิต ชูปัญญา, นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์, แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ, นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมงาน และภูศิลป์ วารินรักษ์ ศิลปินแกรมมี่ ร่วมถ่ายภาพในฐานะผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561 ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันก่อน