ติดตามพวกเราได้ที่ :
เบิร์ด-ธงไชย เชิญชวนบริจาคเงินสมทบทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

3,074

          เป็นศิลปินที่ยินดีร่วมงานการกุศลอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส สำหรับ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทย โดยล่าสุดได้ร่วมถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด” เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน    จัดซื้อเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางที่มีเทคโนโลยีทางการรักษาอันทันสมัย  เพื่อให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์   มีความพร้อมในการรองรับและให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพ แม้ปัจจุบันสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์จะได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในบางส่วนแล้ว แต่ยังคงขาดแคลนงบประมาณ ในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะครุภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัยและมีราคาสูง สำหรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ อาทิเช่น เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของเซลล์ประสาทหูชั้นใน เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ เครื่องตรวจจอประสาทตา เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมาก

 

 

 

 

 


          เบิร์ด  ธงไชย  แมคอินไตย์ เปิดเผยว่า “ทุกวันนี้ความต้องการด้านการแพทย์ยังมีอยู่อีกมากนะครับ คนไทยด้วยกันต้องช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหนก็ตาม จำนวนผู้ป่วยมากขึ้นๆ แต่อุปกรณ์ยังมีไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย เบิร์ดขอเชิญชวนให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่ง เพียงมาร่วมกันบริจาคเงิน อยากให้ทุกคนช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย ให้เขามีโอกาสได้รับการรักษาจากอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยอีก นับล้านกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ด้วยนิยาม “คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด” เราจะได้ร่วมกันทำบุญด้วยกันครับ”

          ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-3-05216-3, ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  (รพ.รามาธิบดี) เลขที่บัญชี 090-3-50015-5 หรือ โทร. 02-201-1111

 

 

News Update