ติดตามพวกเราได้ที่ :
เพลงของพ่อ...ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

1,5324

        บทเพลงพระราชนิพนธ์ อันทรงคุณค่าที่สุด ตามพระราชนิพนธ์เดิม  สิขสิทธิ์เพลงพระราชนิพนธ์เป็นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร..