ติดตามพวกเราได้ที่ :
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ - สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ”

70

          ศาสตราจารย์ นายเพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินวิ่งการกุศล และผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านพัฒนาพื้นที่และกายภาพ,  นางมาริษา  สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการตามพระดำริ  ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ - สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ” โดยมีศิลปินแกรมมี่ ร่วมงาน ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันก่อน

 

 

 

Tags : GMM GRAMMY