ติดตามพวกเราได้ที่ :
“Loop” เพลงหม่นของคนอินดี้ Single ใหม่ของ “TABASCO”

1,016

         TABASCO (ทาบัสโก้) วงดนตรีแนวอิเลคโทรนิคป๊อปทีรสชาติกลมกล่อมเผ็ดร้อนถึงใจ ในสังกัดสนามหลวงมิวสิก กับ ประสบการณ์ในวงการดนตรีมากว่า 10 ปี มีซาวน์ดนตรีทีเป็นเอกลกัษณ์ เล่นสดสนุก เข้าถึงคนดู ขวัญใจขาปาร์ตีทีชอบเต้นรํา ดนตรีมีสีสัน เต้นได้โยกได้ เนือร้องละเมียดละไม มีกลินอายของความหลากหลายของแนวดนตรี ทั้ง Rock, Electronic, Synth, Pop และ Nu Disco

          TABASCO ประกอบด้วยสมาชิก แชมป์-รัชกร อดุมธนาวัฒน์ (ร้องนํา) , มิกซ์-กรัณย์กรณ์ อุดมธนาวัฒน์ (คีย์บอร์ด) สองพีน้องทีเติบโตมาในบ้านซึงเต็มไปด้วยเสียงดนตรี โดยได้อิทธิพลจากคุณพ่อ เหมา-ประเทือง มือเบสของวงชาตรี , ม่อน-รุจิภาส ชัยชาญชีพ (กีตา้ร์) , บอม-ถิร กันจินะ (เบส) และ ชู-กฤตนยั ล้วนจําเริญ (กลอง)

 

“ ทําไมแค่หนึงนาที กับความรักทีต้องเจ็บปวด มันถึงได้นานขนาดนี ”

 

        มีคนพูดไว้ว่า “เวลา” จะเยียวยาทุกสิงให้เราหายดี แต่ทุกๆ คนทีติดอยู่ในความทรมาน และความเศร้าโศกเสียใจ จะพบว่า แค่เวลาเพียงหนึงนาที ทีร้อยเรียง และวนเวียน เอาความเจ็บปวดเข้ามา จนผ่านมาเป็นชั่วโมง เป็นวัน เป็นเดือน และเป็นปี นั้นเป็นเหมือนวงจรชีวิตทีสุดแสนจะทรมานไม่มีวันจบ

        Loop เป็นเหมือนตัวแทนของคนทีติดอยู่ในวงเวียนของความเจ็บปวด ในเวลาทีคนเราต้องพบกับความผิดหวัง ไม่ว่าเรืองของความรัก เรืองของชีวิต หน้าทีการงาน ความฝัน หรือ เรืองราวของความคาดหวัง ความทรมานทีเกิดขึ้นรุนแรง และ ยากเหลือเกินทีจะลืมเลือน

        Loop Single ใหม่ ของ TABASCO เพลงหม่นของคนอินดี ที่มีเมโลดี ติดหูง่าย มีจุดเด่นทีดนตรี Electronic ทีอยู่กึ่งกลาง ระหว่างความทันสมัยและความร่วมสมัยในแบบ 80’s เนือหาเข้าใจยาก แต่เขียนผ่านเนื้อร้องให้เข้าใจง่าย ท่อนฮุคติดหู และ สามารถร้องตามได้ทุกคนจากการฟังแค่ครังเดียว ด้วยเนือร้องทีถ่ายทอดมาให้ฟัง ผ่านคําถามทีดูง่ายๆ แต่กลับแฝงความหมาย แบบตลกร้าย ไม่ว่าจะเป็นคําว่า  “เมือไรจะหลุดพ้น?” “เมือไรจะได้เริมใหม่?” “พรุ่งนี้มันจะจบไหม?” ยอกย้อนจนทําให้คนทีตกอยู่ ในความรู้สึกเจ็บปวด ทรมาน เหนือยล้า นํามาใช้ได้กับทุกเรืองในชีวิตประจําวัน ไม่วา่จะเป็นเรือง ชีวิตในเมืองใหญ่ ฝนตก รถติด เงินเดือนไม่เคยพอใช้ การผ่อนหนี้บัตรเครดิตทีไม่มีวันหมด การสอบไล่ที่ดูเหมือนจะไม่มีวันผ่านพ้นไป สามารถสร้างความรู้สึกร่วม และอินกับตัวบทเพลง รวมถึงทํานองทีเรียบร้องออกมาให้ร้องง่ายและติดหู จนหลุดปากร้องตามออกมาอย่างง่ายดายโดยไม่รู้ตัว  

 

เมือไหร่ชีวิตจะได้หลดุพ้นมันไป ... ซักที

เมือไหร่ชีวิตจะเริมใหม่ พรุ่งนีมันจะจบไหม

ยังเจ็บไปเจ็บมาไม่พอ ... ซักที

เมือไหร่ทีฉันจะได้หลุด  จาก Loop ชีวิตทีมันโหดร้าย

“ ไม่เข้าใจ ”

 

DOWNLOAD “ Loop ” ได้แล้วที *123 1984  

ติดตามข่าวคราวความเคลือนไหวได้ที

http://www.facebook.com/TabascoTabascoTabasco / http://www.facebook.com/SanamluangMusicOfficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags : Loop , TABASCO

News Update