News Headline : เปิดประสบการณ์ใหม่ของคนตาบอดในโรงภาพยนตร์ครั้งแรกของไทย ในโปรเจ็คท์สุดซึ้ง “pannana ความระทึกกับเพื่อน..ที่ระลึก”

ดูอัลบั้มรูป : เปิดประสบการณ์ใหม่ของคนตาบอดในโรงภาพยนตร์ครั้งแรกของไทย ในโปรเจ็คท์สุดซึ้ง “pannana ความระทึกกับเพื่อน..ที่ระลึก”   คลิก
อ่านเรื่อง : เปิดประสบการณ์ใหม่ของคนตาบอดในโรงภาพยนตร์ครั้งแรกของไทย ในโปรเจ็คท์สุดซึ้ง “pannana ความระทึกกับเพื่อน..ที่ระลึก”  คลิก ดูอัลบั้มรูป : เปิดประสบการณ์ใหม่ของคนตาบอดในโรงภาพยนตร์ครั้งแรกของไทย ในโปรเจ็คท์สุดซึ้ง “pannana ความระทึกกับเพื่อน..ที่ระลึก”  คลิก